Du brann för kulturen i Hedemorabygd.

När jag lärde känna dig var du med i styrelsen för Hedemora Konstförening. Utifrån detta engagemang arbetade du för att ännu bättre marknadsföra allt kulturarbete som sker i vår  bygd genom att skapa webbsidan och föreningen ”hedemorakultur.se”. Där i interimsstyrelsen lärde jag känna dig.

Din energi och envishet förde arbetet framåt och trots vissa motgångar så var webbsidan på plats nio månader senare. Då började nästa fas, att marknadsföra den för att få medlemmar och för att få allmänheten att upptäcka den. Du jagade på oss, du inspirerade oss, du visade oss att det alltid fanns nya vinklar och nya uppgifter att ta tag i.

I detta arbete växte också en vänskap fram. Vi såg hur du engagerade dig för våra nya kommuninnevånare som kom i samband med flyktingvågen 2015 och många av dem ser dig som en syster och vän. Vi fick dela en del av dina sorger och glädjeämnen och du fick dela våra. Ibland dämpade dina krämpor farten på din kropp, men din entusiasm fanns kvar och du tog nya tag och kom igen, tills nu….

Tomrummet är stort! Det vi kan göra är att fortsätta det arbete du påbörjat. Vi kommer att minnas din drivkraft och ditt glada skratt, din känsla för humanism och rättvisa.

Tack för att vi fick lära känna dig!

Styrelsen i hedemorakultur.se
genom Linnéa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *