Hedemora konstrunda 2024

Inbjudan till deltagare i Hedemora konstrunda 2024

 

Tidpunkt för konstrundan: 9-11 maj.

Välkommen att ställa ut på Hedemora konstrunda 9-11 maj 2024 (Kristi Himmelsfärdshelgen). Varje konstnär ansvarar själv för sin egen utställning. Vi bidrar med samordning och marknadsföring samt skyltar. Hemsida med presentation av varje konstnär, samt karta med vägvisning till alla utställningslokaler. Ett gemensamt lotteri kommer att genomföras i samband med utställning.

Anmälan: Senast 8/3 2024. Anmälningsformulär

  • Tidpunkt för konstrunda: 9-11 maj kl. 11-17
  • Deltagaravgift: 320:-, Ungdomar 100:-
  • Konstform: Valfri
  • Lokal: Egen ateljé eller annan utställningslokal
  • Deltagande: Öppen för alla konstnärer bosatta eller fritidsboende i Hedemora kommun. Gästkonstnär i samma lokal som någon av de ordinarie konstnärerna.

Deltagaravgiften betalas senast 8/3 till Hedemorakultur på bankgiro 558-4263 eller Swish 1235350558. ANGE avsändare!