Bloggregler

• Vid registreringen uppger du ditt eget för- och efternamn, i avsedda fält, för att styrelsen ska kunna ta kontakt vid behov.


• Du bloggar i din roll som kulturaktör. Inlägget ska handla om verksamhet med koppling till någon av de kulturaktörer som är medlemmar eller mer allmänt om kulturen i vår bygd.

• Du bloggar med personligt ansvar för innehåll och bildrättigheter. Du tar ansvar för att inlägget följer föreningens stadgar, dvs är religiöst och politiskt obundet.


• Du lägger inlägget i en kategori. Styrelsen ansvarar för upplägg av nya kategorier. Tycker du att lämplig kategori saknas, ta den som är närmast så länge och/eller kontakta någon i styrelsen.


• Reklam för kommande evenemang kan ske i berättande form, men rena faktauppgifter om tid och plats lägger vi även i fortsättningen i evenemangskalendern.