Kontakt

 

 För kontakt med oss – maila styrelsen@hedemorakultur.se – eller kontakta  
 
 Befattning Namn    Förening   Mobil
Ordförande Linnéa Kärvemo Martin Koch-sällskapet 070 3519922
Vice ordförande   Vakant
Kassör Mårten Eriksson    Blues Jam 070 3302133
Sekreterare Krister Bergfeldt Hedemora Bild 070 5786585
Registeransvarig Krister Bergfeldt         “         “
Ledamot Ann-Christine Östholm Amatörteaterföreningen Humus 0225 143 75
Ledamot Annette Falk enskilda kulturaktörer 070 2730792
Ledamot Leif Söderberg Lions club Hedemora 070 8863809
 Valberedning Ann-Marie Sörbergs Hantverk & Design Hedemora 070 5102994
 Valberedning Inga Gustavsson Garpenbergs Hembygdsförening 076 1044995
 Valberedning Vakant
 Revisor  Hans Andersson 070 5599034
 Revisor  Pia Nordlöw 070 2528476
 Revisorsuppleant  John Persson 070 6934249

Är du kulturaktör och vill bli medlem och synas på vår webbplats? Ansökningsblankett hittar du
under fliken “Om hedemorakultur.se”