Kontakt

 För kontakt med oss – maila styrelsen@hedemorakultur.se – eller kontakta  
 
 Befattning Namn    Förening   Mobil
Ordförande   Linnéa Kärvemo   Martin Koch-sällskapet   070 3519922
Vice ordförande   Ann-Christine Östholm   Amatörteaterföreningen Humus   0225 143 75
Kassör   Mårten Eriksson   Blues Jam   070 3302133
Sekreterare   Krister Bergfeldt   Hedemora Bild   070 5786585
Registeransvarig   Krister Bergfeldt           “           “
Ledamot   Leif Söderberg   Lions club Hedemora   070 8863809
Ersättare   Jan Bergdahl   Föreningen Hedemora Gammelgård   070 2186374
Ersättare   Sten Perers    Konstnärsgruppen   073 7472475
             
 Revisor    Hans Andersson       070 5599034
 Revisor    Pia Nordlöw       070 2528476
 Revisorsuppleant    John Persson       070 6934249

Är du kulturaktör och vill bli medlem och synas på vår webbplats? Ansökningsblankett hittar du
under fliken “Om hedemorakultur.se”