För kontakt med oss – maila styrelsen@hedemorakultur.se – eller kontakta

Ordförande
Linnéa Kärvemo
Martin Koch-sällskapet
Vice ordförande
Ann-Christine Östholm
Amatörteaterföreningen Humus
Kassör
Annette Stoltz
Skorstensfejaryrkets museum
Sekreterare/Registeransvarig
Krister Bergfeldt
Hedemora Bild
Ledamot
Leif Söderberg
Lions Club Hedemora
Ersättare
Susann Sjöström
 Garpenbergs Hembygdsförening
070-308 51 93
Ersättare
Sten Perers
Konstnärsgruppen
Revisor
Åke Ljungberg
Amatörteaterföreningen Humus
Revisorsuppleant
Pia Nordlöw
Vill du som kulturaktör bli medlem och synas på vår webbplats?

Ansök här!