Kontakt

 För kontakt med oss – maila styrelsen@hedemorakultur.se – eller kontakta  
 Befattning Namn  Förening Mobil
Ordförande Linnéa Kärvemo Martin Koch-sällskapet 070 3519922
Vice ordförande Ann-Christine Östholm Amatörteaterföreningen Humus 070 3902312
Kassör Mårten Eriksson Blues Jam 070 3302133
Sekreterare Krister Bergfeldt Hedemora Bild 070 5786585
Registeransvarig Krister Bergfeldt         “         “
Ledamot Leif Söderberg Lions club Hedemora 070 8863809
Ersättare Jan Bergdahl Föreningen Hedemora Gammelgård 070 2186374
Ersättare Sten Perers  Konstnärsgruppen 073 7472475
 Revisor  Hans Andersson 070 5599034
 Revisor  Pia Nordlöw 070 2528476
 Revisorsuppleant  John Persson 070 6934249

Är du kulturaktör och vill bli medlem och synas på vår webbplats? Ansökningsblankett hittar du
under fliken “Om hedemorakultur.se”