Årsmöte 2024

21 mars 2024 i Kvarterslokalen, Johan III:s gata 5 C

Här kommer handlingarna att ligga, senast den 5 mars

  1. Kallelse t årsmöte 2024
  2. Verksamhetsberättelse 2023
  3. Balansräkning
  4. Resultatrakning
  5. Framtidsplanering 2024
  6. Budgetförslag 2024
  7. Dagordning m valförslag för årsmöte 2024

 

Revisionsberättelse 2024

Balansräkning 2024

Resultaträkning 2024