Tack vare alla snälla bidragsgivare kunde Tidesos vänner snabbt skicka pengar till ny kemiutrustning på Tweyambeskolan. Eleverna kunde fortsätta förberedelserna för de nationella proven och skolan riktar genom Tamimu Suleiman ett stort tack till er alla! Fantastiskt, tycker vi också!

Toaletterna (utomhus, inte WC!) raserades till största delen under jordbävningen och att de är mycket viktiga på en skola med flera hundra elever, av vilka många bor på skolans pojk-respektive flickinternat, är uppenbart. Grävning har påbörjats, men även för detta saknas medel. Vi kan inte lämna våra vänner ensamma med detta problem och försöker göra allt för ett fortsatt stöd i återuppbyggnadsarbetet. Vi satsar nu på toaletterna!

Har du en möjlighet att stödja oss – tveka inte!   Tidesos vänner bankgiro 523-3663 eller SWISH 0738497744

Vi hoppas få personliga rapporter direkt från katastrofplatsen senare i november från vänner som besöker området.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *