Bli medlem

  • Beskriv kortfattat vad er kulturverksamhet består av. Vi i hedemorakultur.se:s styrelse känner inte till alla olika verksamheter, och kultur kan vara så mycket.

    Ange ordförande eller annan person utsedd av föreningen/företaget/projekt. Viktigt att mailadressen fungerar samt att personen som ansvarar för mailadressen dagligen läser mail.