Föreningen Turbo Festplats

Välkommen till Hedemoras Pärla, Turbo Festplats!

Lite Historia…

På 1930-talet byggdes Gamla Turbo Festplats, ca 200 meter från den plats där den finns idag. Den nuvarande Festplatsen byggdes 1945 och där anordnade den nybildade Folkets Hus-föreningen danser, midsommarfiranden mm. Så småningom upphörde arrangemangen och anläggningen stod mer eller mindre och förföll fram till 1976 då Turbo Gammeldansförening bildades. Under 80-talet anordnades danser varje helg under sommaren och festplatsen var mycket välbesökt. 2010 bytte man namn på föreningen till Föreningen Turbo Festplats och samma år övertog man alla byggnader och 2012 förvärvade föreningen även marken.

På festplatsen finns en dansrotunda under tak, ett kök med uteservering under tak, grill med serveringslucka, lotteri, pilkastning och chokladhjul.

Om man vill hyra festplatsen gäller följande:
Hyra för dansbanan inklusive hela parkområdet (utom köket): 500 kr
Hyra för kök: 500 kr
Städning: 500 kr (föreningen städar efter uthyrning)