Martin Koch sällskapet – Hedemoraparnassens vänner

Martin Koch sällskapet bildades 1982. Syftet är att förvalta det litterära arv som skapats av Martin Koch och kretsen kring honom på Lagmansgården i Hedemora. Det sker genom utgivande av årsböcker, seminarier och arrangemang, samt utdelande av litterära pris i Martin Kochs resp. Kerstin Heds anda. Läs mer om vårt sällskap på vår hemsida.

Medlemskap kostar 200 kr/person eller 250 kr/familj per år.

Vindarnas verser

I september 2018 släpptes en ny diktbok av Kerstin Hed, med 142 dikter som tidigare inte funnits utgivna i bokform. Den heter ”Vindarnas verser” och kan beställas direkt från sällskapet via epost till Staffan Nordström,
staffannordstrom1@gmail.com

Boken är utgiven av Gidlunds förlag, ISBN 978-91-7844-998-9
Pris: 200 kr inkl porto.

För mer information/visning av Martin Koch-rummet:
ring Linnéa Kärvemo 070-351 99 22
Staffan Nordström     070-318 75 90