Intrångets sportfiskeklubb

Fiskarter: Inplanterad öring, regnbåge, röding

Även abborre och gädda.

Fiskekort: Dagkort. Max 3 fiskar/dagkort och max 2 dagkort/vecka.

 För mer information ring eller maila nedan kontakt!

OBS! Iaktta gällande fiskeregler! Det är fiskarens skyldighet att förvissa sig om vad som gäller innan fiske.

Fisketillsyn tillämpas

Fiskekortsförsäljare:

Kortautomat
Per-Erik Forslund Ordf.
Ryllshyttevägen 25
776 98 Garpenberg
ISFK, Intrångets sportfiske klubb
 
 
Kontakt:
Tfn. 072-9418161
 

E-post: info.isfk@gmail.com