Föreningen Hedemorabild


Hedemorabild – känd hörna

Verksamhet

Vi är en grupp entusiaster som tillsammans försöker samla och katalogisera bilder som beskriver stadens centrala delar genom åren. Vi eftersträvar god dokumentation om bilderna.

Historik och nutid, som imorgon är historia.

Vi försöker att varje sommar arrangera en utställning där olika teman presenteras och bland dessa bilder där vi saknar dokumentation och behöver hjälp. Det finns också möjlighet att köpa kopior av bilder i vår samling.

Gruppen träffas varje onsdag kl. 10.00 – 12.00 för arbete och social samvaro.

Lokalitet

Studieförbundet Vuxenskolan har upplåtit ett mindre rum för vår tekniska verksamhet och varje onsdag förmiddag hela lokalen för vår verksamhet. Sedan sommaren 2014 är adressen Brunnsjögatan 4.

Kontaktpersoner

Krister Bergfeldt, ordförande, 070-578 65 85, e-post: krister.bergfeldt@telia.com

Historik

Föreningen bildades 16 augusti 1989 av bl.a. Evert Källviks, Göte Berglund, Holger Olsson, Asta Stråhle, Christer Dahl, Mary Wikström och Ulla Aronsson. I första styrelsen va Göte Berglund ordförande och Ulla Aronsson sekreterare. I stadgarna framgår att föreningen ska verka för att dokumentera Hedemoras historia och traditioner. Verka för bevarandet av stadens kultur och landskapsmiljö.