Föreningen Tidesos vänner

TIDESOS VÄNNER har sedan 1986 kontakt och samarbete med organisationen TIDESO för att stödja dess utvecklingsarbete i ett landsbygdsområde i nordvästra Tanzania. Idag finns en högstadie-, gymnasieskola, ett litet sågverk, en tandklinik och en verkstad. Resor förekommer i båda riktningarna och containrar har skickats med material för de olika verksamheterna.

Föreningen säljer lokalproducerat hantverk, tyger mm. Man håller även föredrag och har bl.a. loppisar till förmån för Tideso. Huvudsakligt fokus just nu på sponsring av medellösa elever.

Kontakt

Ingegerd Kåks, ordförande, 070 646 74 24

ingegerdkaks@gmail.com