Bobo Eriksson

Coverpoesi. Tolkningar, med eller utan musik, av andras o i viss mån egna dikter.

Kontakt: ulf.bobo@telia.com
tel 070-225 84 89