Nåskören

Nåskören

Nåskören bildades 1989 när några personer i byn Nås utanför Hedemora skulle uppvakta en 40-åring i byn. Deltagarna fortsatte sedan att sjunga tillsammans. Åren 1995-2021 var Lena Casselbrant ledare och fr o m 2022 är Kristina Öjeskog körens ledare.

Nåskören är en blandad kör som sjunger mycket och gärna. Repertoaren är bred och består av många olika sorters musik, bl a folkmusik, visor, kyrkomusik, pop, rock, gammalt och nytt på både svenska och engelska. Under årens lopp har kören gett många konserter, där vi ofta samarbetat med andra musikutövare. Vi medverkar gärna i evenemang som ordnas här i trakten.

Kören övar varje måndag kl 19-21 på Kullen i Nås under tiden januari-maj och augusti-december. Vi ordnar egna konserter och tar gärna emot bokningar.

Om man vill boka kören för ett uppträdande eller börja sjunga i kören, kan kontakt tas med körledaren Kristina Öjeskog, tel 070-2321316 eller ordföranden Margareta Johansson, tel 076-8152761