Kulturföreningen i Hedemora

Vi är en ideell förening som försöker öka integrationen genom att delta i många aktiviteter och öka medvetenheten om begreppet socialt liv i Sverige.

Verksamheten består av många olika kurser och lektioner i t.ex. svenska, engelska, arabiska, kurdiska, datakunskap, samhällsinformation.

Vi ägnar oss åt barnen, ungdomarna, kvinnorna och männen lika mycket och syftet är att hjälpa nykomlingar och förbättra deras integration och engagemang i det svenska samhället.

Vill du ha kontakt med oss  kan du maila kulturforeninghedemora@gmail.com
Ordförande Reda Sahli reda1976.rs@gmail.com
Aktivitetsansvarig Wael Bayaa tel 072-9300911