Konstrunda 2020

Inbjudan till Hedemora konstrunda 2020

Välkommen att ställa ut på Hedemora konstrunda 21-23 maj 2020 (Kristi Himmelsfärdshelgen). Varje konstnär ansvarar själv för sin egen utställning. Vi bidrar med marknadsföring och en del praktiska detaljer. Ett gemensamt lotteri kommer att genomföras i samband med utställning.

Anmälan: Senast 15/2 2020. Anmälningsformulär finns på Hedemorakultur.se.

  • Tidpunkt för konstrunda: 21-23 maj kl. 11-17
  • Deltagaravgift: 250:-, Ungdomar 100:- (upp till 18)
  • Konstform: Valfri
  • Lokal: Egen ateljé eller annan utställningslokal
  • Deltagande: Öppen för alla konstnärer bosatta eller fritidsboende i Hedemora kommun.

Deltagaravgiften betalas senast 15/2 till Hedemorakultur på bankgiro 558-4263 eller Swish 1235350558. ANGE avsändare+”konstrunda”!

(Efteranmälan mot dubbel avgift fram till 1 Mars 2020.)

Länk till Anmälningsformulär

Länk till Konstnärspresentation kommer efter anmälan mottagen. Fyll i konstnärspresentation senast 1 Mars.