Svensk litteratur med nya ögon

Den 7 februari hade vi en träff i Martin Koch-rummet med rubriken: ”Svensk litteratur med nya ögon”
-Gymnasielärare Isabell Forslund Vikström berättar om ensamkommande ungdomars möte med svensk litteratur. Elever medverkar. Arrangör: Martin Koch-sällskapet

Vi som mött upp till denna kväll, var medlemmar i Martin Koch Sällskapet och andra intresserade.

Isabell Forslund Vikström, f.d. lärare i svenska/bild vid Martin Koch gymnasiet, angav från början av kvällen tonen; att det handlade om ett samtal mellan åhörare och de medverkande eleverna. Under kvällen utvecklades det till ett samtal om språk och litteratur i olika kulturer.

Att komma till ett nytt land utan att på något sätt kunna dess språk är svårt och eleverna menade att det är mycket viktigt hur de blir bemötta och att komma in i ett socialt sammanhang. Det är av stor vikt att vi inbodda förstår betydelsen av att bli sedd som nyanländ, att få möta vår blick och bli tilltalade, en bekräftelse på att de är välkomna och är en av oss. Som en jämförelse kan man tänka på hur mycket vi uppskattar att bli positivt bemötta när vi är på semester, trots språksvårigheter och okunskap om lokala företeelser.

Isabell berättade att ungdomar i åldrarna 16–19 med annat modersmål än svenska och som saknar full behörighet till gymnasiet får börja på IM-programmet. Där har de möjlighet att studera svenska och andra ämnen. Målet är att eleverna ska läsa in minst 12 ämnen under en tvåårsperiod. Men eftersom elever på gymnasiet har en individuell studieplan så kan detta se olika ut för varje individ. Eftersom det svenska skolsystemet kräver att eleverna har behörighet i form av betyg från grundskolenivå, slutbetyg från årskurs 9, kan detta innebära att personer som redan studerat på den nivån i sitt hemland ändå måste läsa in dessa ämnen i den svenska skolan.

Eleverna menade att undervisningen i Syrien skiljer sig på många sätt från undervisningen i Sverige. I Syrien var det en snävare inriktning, de upplever undervisningen i Sverige bredare, att de uppmuntras till kritiskt tänkande på ett annat sätt.

Under kvällen samtalade vi också om att det berikar vår kultur och tillvaro med nya perspektiv och infallsvinklar från andra länders kulturer. En person på mötet ville just poängtera att det måste ha berikat den svenska skolan med dessa elever från så skilda kulturer, vilket också bekräftades av läraren Isabell, även om hon menar att det var en tuff utmaning för skolan hösten 2015. Skolan har dock lärt sig mycket de här åren, så om det skulle komma en stor mängd flyktingar igen har skolan den erfarenheten som tillgång. Det är mycket som skolan har fått lov att förändra under processens gång.

Birger Sjungargård, präst och aktiv i Martin Koch Sällskapet, framhöll texterna i koranen som mycket målande och poetiska och menar att personer inom Islam får ett förhållande till poetiska uttryck på ett naturligt sätt från början. Enligt eleverna är det talade ordet i arabiskan ofta poetiskt medan däremot skriftspråket är mer återhållet. Det finns flera dialekter inom arabiskan men skriftspråket är gemensamt.

Under samtalet kom flera exempel på att poesi öppnar upp och underlättar att ta till sig ett nytt språk, ett var från Sfi-undervisning med vuxna.

Birger Sjungargård ville lyfta poesin som ungdomens språk med hänvisning till Hedemorabördige poeten Kerstin Hed. Det diskuterades en del fram och tillbaka om det bara är ungdomens språk. En 96-årig man framhöll att poesin betyder oerhört mycket för honom fortfarande, det kanske man kan se som ett tecken på vikten av att hålla sig ung i sinnet.

Medlemmarna i Martin Koch Sällskapet fick en inbjudan av svensklärare vid Martin Koch Gymnasiet att komma till skolan och medverka vid undervisningen när eleverna ska arbeta med poesi.

Som avslutning läste Birger Sjungargård en text av Kerstin Hed, en av medlemmarna i Hedemoraparnassen, som fick avrunda det varma och inspirerande mötet.

”Poesin är ungdomens uttrycksmedel framför andra. Just under dessa år, då man i överkänslig sårbarhet stänger sinnet mot omvärlden, kan lyriken vara ett källflöde, som är en betingelse för själens hälsa.”

Text: Isabell Vikström Forslund och Eva Ersbacken


Vad stort sker, det sker tyst.

”Vad stort sker det sker tyst” skrev en gång Erik Gustaf Geijer.

Nu har något stort hänt i tysthet här i Hedemora. På kulturnatten hade Martin Koch- sällskapet – Hedemoraparnassens vänner BOKSLÄPP!

Sällskapets uppgift att hålla minnet vid liv kring en period då Hedemora var ett litteraturens centrum i Sverige, resulterar då och då i artiklar och mindre skrifter. Även tidigare har någon bok getts ut, men jag vågar säga att den som nu släppts är unik!

Birger Sjungargård, sällskapets ordförande, har under många år samlat manus och tidningsurklipp av de författare som ingår i Hedemoraparnassen; Martin Koch, Paul Lund, Kerstin Hed och Nils Bolander. Till slut, tog han, tillsammans med hustrun Ulla-Britt, sig för med att försöka katalogisera alla manus och dikter av Kerstin Hed. De upptäckte då att trots Kerstin Heds sexton utgivna diktböcker, fanns det en hel mängd av dikter som inte kommit med i dem.

För tre år sedan bestämde vi oss i sällskapet för att sammanställa alla dessa dikter och jag fick i uppdrag att skriva ner dem digitalt. Ibland fick vi lägga pannan i djupa veck för att tyda de handskrivna små lapparna. Men vilken känsla när man såg vad hon skrivit och fick dela hennes tankar och upplevelser!

Så bestämde vi oss då för att det skulle bli en ny bok. Tillsammans med Gidlunds förlag fortsatte sedan arbetet med boken och NU ÄR DEN HÄR; ”Vindarnas verser” med drygt 140 dikter av Kerstin Hed.

Jag väljer en höstdikt för att ge dig ett smakprov från boken.

HÖSTMÅNAD
ur Vestkusten, nr 41, 1959

Du skänker så svala skuggor kring våra böljande blåa
fjärran berg, där björkarna tänt sina gyllene ljus
Än dröjer det länge, länge tills alla dagar blir gråa,
än tro vi inte på frost och köld och höstliga stormars brus.

Du har så leende dagar, du lyfter högt över jorden
en rymd, så smärtsamt svindlande stålande hög och tom.
Vemodets tankar ger du oss, stillsamma falla orden
falla som falnande trötta blad från täppornas sista blom.

Vill du köpa boken direkt av oss i Martin Koch-sällskapet – Hedemoraparnassens vänner,
kontakta mig: Linnéa Kärvemo, 070-351 99 22 eller epost: linneakarvemo@hotmail.com

hedemorakultur.se har hittat hem!

Från 1 juli har vår förening fått hyra en lokal!

Ett lite “hemligt” ställe i en källarlokal på Rusbogatan. Vi kände att vi behövde en plats att förvara våra saker på och ett eget ställe för vårt arbete. VI är ju vi i styrelsen, men även alla medlemmar förstås. Behöver ni en plats för ett enkelt styrelsemöte eller en arbetsgrupp, så får ni självklart använda VÅR lokal!

Toalett finns i korridoren utanför. Rinnande vatten har vi i rummet, men det är nog enklast att ta med fika hemifrån.

Ring Mårten Eriksson, 070-330 21 33 och boka lokalen!

 

 

 

 

 

 

 

Till minne av SONJA BJÖRKENS

Du brann för kulturen i Hedemorabygd.

När jag lärde känna dig var du med i styrelsen för Hedemora Konstförening. Utifrån detta engagemang arbetade du för att ännu bättre marknadsföra allt kulturarbete som sker i vår  bygd genom att skapa webbsidan och föreningen “hedemorakultur.se”. Där i interimsstyrelsen lärde jag känna dig.

Din energi och envishet förde arbetet framåt och trots vissa motgångar så var webbsidan på plats nio månader senare. Då började nästa fas, att marknadsföra den för att få medlemmar och för att få allmänheten att upptäcka den. Du jagade på oss, du inspirerade oss, du visade oss att det alltid fanns nya vinklar och nya uppgifter att ta tag i.

I detta arbete växte också en vänskap fram. Vi såg hur du engagerade dig för våra nya kommuninnevånare som kom i samband med flyktingvågen 2015 och många av dem ser dig som en syster och vän. Vi fick dela en del av dina sorger och glädjeämnen och du fick dela våra. Ibland dämpade dina krämpor farten på din kropp, men din entusiasm fanns kvar och du tog nya tag och kom igen, tills nu….

Tomrummet är stort! Det vi kan göra är att fortsätta det arbete du påbörjat. Vi kommer att minnas din drivkraft och ditt glada skratt, din känsla för humanism och rättvisa.

Tack för att vi fick lära känna dig!

Styrelsen i hedemorakultur.se
genom Linnéa

3 ½ år med hedemorakultur.se

Föreningen hedemorakultur.se bildades 20 maj 2014 då en interimsstyrelse tillsattes. Knappt en månad senare hade vi vårt första årsmöte. Vid starten var vi 9 medlemsföreningar. Bakgrunden var ett förslag som kommit i dåvarande Hedemora Konstförening om att hitta ett sätt att marknadsföra kulturen i våra bygder.

Första målet var att få ta webbsidan i bruk och vi jobbade på, tillsammans med en webbdesigner. Det var många saker att ta ställning till; webbhotel, vad ska finnas på sidan, färgskala, logotype osv. Ingen i styrelsen var egentligen någon datafreak, men vi fick lära oss allt eftersom. På senhösten verkade allt vara klart, men av olika skäl tog det stopp där och tillsammans med en ny webbansvarig fick vi börja om. Många beslut var ju tagna redan, så det gick fortare den här gången och i MARS 2015 hade vi vår webbsida klar på nätet! Nu hade vi ökat till 21 medlemsaktörer som lade upp sina presentationer och började ta den i bruk.Nu gällde det för styrelsen att lära sig att sköta den också. Huvuduppgiften i övrigt blev att få ut information till alla kulturaktörer i Hedemorabygden och få så många som möjligt att gå med i arbetet och lägga sina evenemang i kalendern. April månad fylldes av presentationsmöten i Långshyttan, Garpenberg, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Hedemora. Det resulterade i 17 nya medlemmar. Marknadsföringen fortsatte under marknaden och via inköp av banderoller och dekaler. Vi fick ett avtal med genuin Dalamarknad om att få ha en banderoll riktad mot Rv 70 i Tviksta. Vi jobbade på med lotterier, för att stärka ekonomin och kunna hålla en låg medlemsavgift.

Under hösten 2015 kom ett förslag om att anordna en KULTURMÄSSA i Folkets Park. Och i april 2016 blev den av! 28 utställare visade upp sin verksamhet och mötte ett 100-tal besökare. Några av utställaren hade framträdanden på scenen. En härlig dag som gav mersmak!

Nu hade webbsidan också fått ett forum, där det var tänkt att medlemmar och besökare, som skaffade sig inloggning skulle kunna diskutera olika kulturfrågor och komma med förslag. Intresset var lamt och efter en prövotid på åtta månader lade vi ner den funktion och skapade möjligheten att BLOGGA istället. Nu kom också möjligheten för våra medlemmar att själva lägga in evenemangen i kalendern. Med det kom utbildningsträffar och skapandet av lathundar för att underlätta arbetet. Vi ordnade också ett avtal med IOGT/NTO där våra medlemsaktörer kan kopiera till subventionerat pris och köpte in en lamineringsmaskin som finns till förfogande. Under 2016 låg vårt fokus på att allmänheten skulle lära känna oss och se vår webbsida som en naturlig väg att upptäcka allt som händer inom kulturen i Hedemorabygden. Vi fanns vid många evenemang med våra visitkort och berättade om vår satsning.

Nu kom också funderingen från några medlemmar om en KONSTRUNDA. De poängterade att Säter och Avesta har och här lyckas vi inte få till det. Efter lite funderingar beslöt vi att göra ett försök, genom att ta den sammanhållande rollen och bidra med administration och marknadsföring. Hösten och vintern användes till planering och förberedelse för detta, samtidigt som en ny kulturmässa var i antågande.

Våren 2017 hade vi först en ny kulturmässa i april och under Kristi Himmelsfärdshelgen var det konstrunda under tre dagar. Första tillfället med 33 konstnärer som visade sina alster på 25 olika ställen i kommunen. Besökarna kom och det blev tre inspirerande dagar. Vi valde att inte kräva medlemskap av utställarna, men många upptäckte oss och det blev ett nytt medlemsinflöde och idag presenterar vi 87 kulturaktörer på vår webbsida.

Under sommarmånaderna har vi ca 100 st evenemang och mer än 1000 unika besökare/månad. Men även nu under höst och vinter händer mer än man tror i bygden.

 

Vad händer nu i föreningen?
Vi fortsätter att förbättra webbsidan.
Vi utvecklar medlemsaktörernas möjligheter att använda den och få ut sin information.
Vi utvecklar vår medlemskommunikation.
Vi planerar för en ny konstrunda 2018.
Vi planerar för en ny kulturmässa 2019.
Vi satsar ännu mer på marknadsföring till allmänheten.

Samarbetet mellan kulturaktörer i Hedemorabygden har bara börjat!
Vi syns, vi finns och vi lär känna varandra – tillsammans är vi starka!

Styrelsen för hedemorakultur.se
genom Linnéa

Konstutställning i Stjärnsund

 

Kolmilan Garpenberg


Vill härmed berätta och visa lite om Kolmilan i Garpenberg och förhoppningsvis också få med bilder. På Milkvällen hade vi förmånen att ha Ylva Törn som invigare av den nya Kolarkojan. Oves Trio Underhöll och det var många besökare. Milan Jenny gick bra och vi fick 130 st kolsäckar.

LOPPISDAG för vårt Tanzaniaprojekt? JA, om ni har bra saker att skänka oss!

Vi har besök av Stephen Lukongwa från Tweyambeskolan hela sommaren och vill gärna hinna med en loppisdag innan han åker hem den 22 augusti.

Efter jordbävningen och branden i september förra året har Tidesoorganisationens nya styrelse uträttat storverk vad gäller uppbyggnad, renovering och underhåll av skolan med de bidrag som vår förening skickat. TACK till alla som stött oss!

Men vi behöver få in pengar åt duktiga elever som inte kan fortsätta utan vårt stöd. Just nu sitter Privatus, Elivius, Ritha, Jenesta och flera till hemma och väntar och hoppas att de ska få fortsätta i skolan med vår hjälp – och kanske er?

VI ordnar en loppisdag om Ni skänker oss grejer!!
Ingegerd Kåks
Tel. 210 33 eller 070 646 74 24 eller ingegerdkaks@gmail.com

Sista dansen i Vikmanshyttan?

Sista midsommarfirandet?
Snart är det midsommarfirande vid bruksmuseet i Vikmanshyttan. Kanske är det tyvärr sista året som vi arrangerar det eller något annat överhuvudtaget förutom några dagars öppethållande.

I likhet med så många andra föreningar runt om i Sverige så går vi bokstavligt talat på knäna. Inte vad gäller ekonomi och inte heller på grund av bristande intresse från allmänhetens sida när det gäller att besöka våra större arrangemang.

Problemet är istället att så få människor har tid, möjlighet och intresse av att hjälpa till som frivilliga.

Till och med en livskraftig kör
För endast ett par decennier sedan när jag var nyinflyttad så såg det helt annorlunda ut i föreningslivet. När det var midsommarfirande i Vikmanshyttan så fanns det många frivilliga händer som hjälpte till med allt, kaffeservering, lottförsäljning osv. Vi hade till och med en livskraftig kör i Vikmanshyttan. Tyvärr så ser den ut att på sikt gå samma öde till mötes som museet.

Tynande skara
Nu är de flesta av dessa frivilliga för gamla eller har helt enkelt lämnat jordelivet.
Kvar är en tapper tynande skara, nu endast drygt en handfull stor och med en medelålder på drygt 60 år. Vad händer med alla traditioner på sikt när vi inte orkar längre?

Midsommarfirande på Youtube?
Som sagt… detta är inte unikt för Vikmanshyttan för vad jag har förstått så går många föreningar i graven i dagens Sverige. Morgondagens barn kommer aldrig att få se en majstång resas i Vikmanshyttan, kanske får de i värsta fall följa midsommarfirandet på en storskärm på Skansen eller på Youtube istället.

Jag tittar mig omkring i museet på alla gamla foton.  Det finns en uppsjö av upprättstående, musicerande och sjungande, rent av levande människor på de där korten. Där finns idrottsföreningar, körer, och orkestrar i massor… i lilla Vikmanshyttan!

En tanke slår mig:

– Är svensk kultur enbart intressant och värd att bevara när den ställs mot andra kulturers?

Bengt Fredriksson Bruksmuseet Vikmanshyttan

I startgroparna

Nu är vi många som ser fram emot en ny sommarsäsong med många kulturupplevelser.
För att dra igång säsongen har vi tillsammans med våra medlemmar ordnat en KULTURMÄSSA i Folkparken i Hedemora. Vi i styrelsen ordnar med lokalen och håller kontakt med Ulf i Folkparken, tar in anmälningar från medlemmarna samordnar uppträdandena på STORA UTESCENEN och planerar lite aktiviteter för barnen. Annonsering och annan marknadsföring planeras. Det är många små detaljer som ska klaffa!
Här är ett par bilder från förra årets Kulturmässa:

 

 

 

 

 

 

 

Sedan tar vi ett djupt andetag och fortsätter med Hedemoras första KONSTRUNDA!

Den 20-21 maj har vi invigning och utställning i Wahlmanska huset.


 

 

 

 

 

och sedan går själva KONSTRUNDAN av stapeln den 25-27 maj runt om i Hedemorabygden. Markörer för de olika stoppen har tillverkats, målning av vägskyltar pågår och utställningslokaler och invigningstalare bokas. Marknadsföring och annonsering ska genomföras.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

En del av konstnärerna presenterar exempel på sina verk i Facebook-gruppen “Hedemora Konstrunda 2017”. Titta gärna in och njut!
Tider och annan information hittar du under evenemangens egna flikar här på webbsidan.

Missa inte dessa evenemang så får du en översikt över den kultur som erbjuds i våra trakter! Sedan har du sommaren på dig att besöka dem och deras verksamhet, en och en. KULTURSOMMAR 2017.

Hoppas vi ses!
Styrelsen för hedemorakultur.se