Verksamhet i Coronatid

Det är knappt vi minns hur det började, men inför vårt årsmöte den 16 mars 2020 minns jag vårt dilemma om vi skulle våga eller inte. Med stort bord, där

läs mer »