Årsmöte 2023

13 mars 2023 kl 19 i S:t Paulusgården

Vi får besök av föreningskonsulent Maria Burström från kommunen, som berättar om sitt arbete och kommunens organisation.

Ev. motioner mejlas till styrelsen senast 1 mars, styrelse@hedemorakultur.se . Alla handlingar till årsmötet skickas ut till medlemmarna via mejl eller brev, men går även  att hitta här: 

  1. Kallelse t årsmöte
  2. Dagordning för årsmöte 2023
  3. Verksamhetsberättelse 2022
  4. Balans och resultaträkning 2022
  5. Framtidsplanering 2023
  6. Budgetförslag 2023
  7. Stadgar fr 230313