Årsmöte 2022

Per capsulam-möte

Om föreningen inte kan genomföra sitt årsmöte fysiskt eller digitalt, finns det möjlighet att göra det per capsulam. Per capsulam innebär att deltagarna kommunicerar i skrift i stället för muntligt.

På grund av vårens osäkerhet när det gäller pandemin tog vi beslutet att använda denna möjlighet även i år. Det innebär att alla handlingar skickas ut till medlemmarna via mejl eller brev och även går att hitta här: (länkarna aktiveras i den takt de blir klara, dock senast den 14 mars)

  1. Dagordning för årsmöte via mejl 
  2. Verksamhetsberättelse 2021
  3. Bokslut 2021
  4. Revisionsberättelse 2021 
  5. Framtidsplanering 2022
  6. Budgetförslag 2022
  7. Nytt bokslut 2021

Svara/rösta så här

(gäller endast medlemmar = en röst per förening/kulturaktör)

Svar ska inkomma till e-postadress styrelsen@hedemorakultur.se och kopia till lena.borgs@gmail.com senast den 29 mars kl.24.00. Om det finns medlemmar som inte har epost kan de skicka post eller ringa till Linnéa Kärvemo, Karl Trotzigs gata 16, 776 30 Hedemora, tel 070-351 99 22 och även dessa svar måste kommit fram senast den 29 mars kl.24.00.

 a. Du som accepterar/godkänner förslaget protokoll skickar ett godkännande per mejl till styrelsen@hedemorakultur.se och kopia till protokolljusterare, lena.borgs@gmail.com 

 b. Du som har invändningar mot protokollet skickar dina invändningar till styrelsen@hedemorakultur.se och kopia till protokolljusterare lena.borgs@gmail.com

Svar som inkommer kan antingen vara:

  • Godkänner alla förslag till beslut.
  • Godkänner förslag till beslut utom punkten x där jag vill … (förslag till annat beslut).

Uteblivet svar räknas som godkännande av protokollet.

Har du frågor eller funderingar, kontakta Ordförande Linnéa Kärvemo tel 070-351 99 22