Årsmöte 2021

Per capsulam-möte

Om föreningen inte kan genomföra sitt årsmöte fysiskt eller digitalt, finns det möjlighet att göra det per capsulam. Per capsulam innebär att deltagarna kommunicerar i skrift i stället för muntligt.

På grund av rådande läge så kommer vi att genomföra vårt årsmöte i hedemorakultur.se på detta sätt. Det innebär att alla handlingar skickas ut till medlemmarna via mejl eller brev och även går att hitta här:

  1. Dagordning/Förslag till protokoll (som även innefattar Valberedningens förslag)
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Resultat-och Balansräkning
  4. Revisionsberättelse
  5. Framtidsplan
  6. Budgetförslag

Svara/rösta så här

(gäller endast medlemmar = en röst per förening/kulturaktör)

Svar ska inkomma till e-postadress styrelsen@hedemorakultur.se och kopia till lena.borgs@gmail.com senast den 27 maj kl.24.00. Om det finns medlemmar som inte har epost kan de skicka post eller ringa till Linnéa Kärvemo, Karl Trotzigs gata 16, 776 30 Hedemora, tel 070-351 99 22 och även dessa svar måste kommit fram senast den 27 maj kl.24.00.

 a. Du som accepterar/godkänner förslaget protokoll skickar ett godkännande per mejl till styrelsen@hedemorakultur.se och kopia till protokolljusterare, lena.borgs@gmail.com

 b. Du som har invändningar mot protokollet skickar dina invändningar till styrelsen@hedemorakultur.se och kopia till protokolljusterare lena.borgs@gmail.com

Svar som inkommer kan antingen vara:

  • Godkänner alla förslag till beslut.
  • Godkänner förslag till beslut utom punkten x där jag vill … (förslag till annat beslut).

Uteblivet svar räknas som godkännande av protokollet.

Har du frågor eller funderingar, kontakta Ordförande Linnéa Kärvemo tel 070-351 99 22